Stichting Keroazie

Adres Mernaweg 46
Postcode + plaats 9964AT Wehe-den Hoorn   
Contact 0595-745070
www.keroazie.nl/
info@keroazie.nl
Medewerkers Klik hier voor de medewerkers

Beschrijving

Wij zijn een zorginstelling, waar men zich bewust is van de kwaliteit van leven voor mens en dier, die mensen met een beperking (clienten) begeleid op de weg naar moed (keroazie) waarheid en harmonie.Iedereen mag zijn wie hij of zij is. We benadrukken de sterke kanten om te kunnen groeien en we bieden ondersteuning bij de leerpunten. De wensen en behoeften van de client zijn hierin leidend. Onze kracht ligt in de kleinschaligheid, waardoor we in staat zijn een bijdrage te leveren om het leven zo vorm te geven dat het past bij de toekomstwensen van de client.


Begeleidingbinnen gemeente(n)
Begeleiding individueel basis Het Hogeland, Westerkwartier
Begeleiding individueel speciaal Het Hogeland, Westerkwartier
Dagbesteding binnen gemeente(n)
Dagbesteding basis Het Hogeland, Westerkwartier
Dagbesteding speciaal Het Hogeland, Westerkwartier
Kortdurend verblijf binnen gemeente(n)
Kortdurend verblijf Groningen, Het Hogeland, Westerkwartier
Vervoervoorzieningen binnen gemeente(n)
Vervoervoorzieningen Groningen, Het Hogeland, Westerkwartier
Woonvoorzieningen binnen gemeente(n)
Woonvoorzieningen Groningen, Het Hogeland, Westerkwartier
Activering en Participatiebinnen gemeente(n)
Activering en ParticipatieProvinciaal
Thuis Plusbinnen gemeente(n)
Thuis PlusProvinciaal
Verblijf 24 uur toezichtbinnen gemeente(n)
Verblijf 24 uur toezichtProvinciaal
Verblijf met toezicht nabij en op afroepbinnen gemeente(n)
Verblijf met toezicht nabij en op afroepProvinciaal
Vervoerbinnen gemeente(n)
VervoerProvinciaal
Woonbegeleiding complexbinnen gemeente(n)
Woonbegeleiding complexProvinciaal


avatar