Noaberschap Appingedam

Adres Burgemeester Klauckelaan 16
Postcode + plaats 9902 KZ Appingedam   
Categorie Sociale contacten
Contact 0596-625132
www.noaberschapappingedam.nl/
info@noaberschapappingedam.nl

Beschrijving

Het woord Noaberschap staat voor burenhulp. Burenhulp was vroeger een vanzelfsprekende hulp in momenten van nood. Vroeger behoorde iedereen tot een sociale groep. Binnen deze groep kreeg je bescherming, hulp en advies en het verzekerde je van sociale contacten. Deze sociale groepen zijn nu open groepen geworden, waar individuen niet meer automatisch bij horen. Het nadeel van deze individualistische samenleving is, dat mensen die door omstandigheden niet in staat zijn om dit voor zichzelf te organiseren, alleen komen te staan. Deze mensen hebben weinig tot geen sociale contacten en weten de weg naar de professionele hulpverlening niet te vinden. Het Noaberschap is er juist voor die mensen in Appingedam, ongeacht religie of levensovertuiging.Aanvragen

We kunnen de aanvragen in vijf rubrieken onderverdelen, namelijk:

Bezoekwerk

Vriendschappelijk huisbezoek houdt in dat de vrijwilliger niet alleen op bezoek komt, maar ook dat de vrijwilliger met de Noaber erop uit gaat, initiatieven stimuleert en de Noaber helpt bij het opbouwen van nieuwe activiteiten en contacten. De Noaber heeft een vaste vrijwilliger die hem/haar bezoekt

Advies en begeleiding

Begeleiding bij een bezoek aan arts, tandarts of ziekenhuis.

Begeleiding bij de administratie

Kleine klussen

Hier wordt onder verstaan:

Klein tuinonderhoud,

Lichte klussen in en rond het huis

Boodschappen doen

Autovervoer

Hieronder valt het vervoer met eigen auto van de vrijwilliger naar arts, ziekenhuishuis of andere instanties.

Ook kan de vrijwilliger als begeleider meegaan in de deel taxi of bij ziekenvervoer.

Respijtzorg zonder zorgtaken

Mantelzorgers kunnen ondersteuningvragen van een vrijwilliger.

Zo kan de vrijwilliger bijvoorbeeld de zorg overnemen om de mantelzorger respijt te bieden en even de tijd voor zichzelf te nemen

Noaberschap is op de maandag en donderdag telefonisch bereikbaar tussen 09:00-12:00.avatar