Seniorenvoorlichting Eemsdelta

Adres Burgemeester Klauckelaan 16
Postcode + plaats 9902 KZ Appingedam   
Categorie Geldzaken
Gezondheid
Wonen
Contact 0596-745024
cadanzwelzijn.nl/
info@cadanzwelzijn.nl

Beschrijving

Veel ouderen hebben vragen over de steeds veranderende voorzieningen en regelingen omtrent wonen, zelfredzaamheid, zorg, inkomen, mobiliteit en participatie. Een gesprek met één van onze seniorenvoorlichters kan helpen te bepalen wat deze veranderingen voor u persoonlijk betekenen, wat u zelf kunt doen en waar u eventueel bij geholpen kunt worden.Seniorenvoorlichters zijn vrijwilligers met de nodige levenservaring en worden begeleid door de sociaal werker. Zij zijn goed op de hoogte van alle mogelijkheden die er zijn in de gemeente op het gebied van wonen, zorg en welzijn.U krijgt een brief van onze seniorenvoorlichter. Daarin wordt gevraagd of een bezoek van een voorlichter gewenst is. Als dit het geval is wordt een afspraak gemaakt en komt de voorlichter op bezoek. Tijdens dit bezoek wordt de leef en woon omstandigheden in kaart gebracht en daarop passende informatie en adviezen gegeven. Indien nodig kan er een doorverwijzing naar een specifieke organisatie/ instantie worden geregeld.Heeft u geen brief met informatie over de seniorenvoorlichting ontvangen maar wel behoefte aan een gesprek. Neem dan contact op met Cadanz Welzijn. Een huisbezoek met een van de voorlichters kan dan geregeld worden.De seniorenvoorlichting van Cadanz Welzijn is bedoeld voor alle zelfstandig wonende 75-plussers in de gemeente EemsdeltaVoor vragen of informatie kan er gebeld of gemaild worden.
avatar