Theeschenkerij Ewsum

Adres Oosterburen 1
Postcode + plaats 9991 NB Middelstum   
Categorie Gezondheid
Sociale contacten
Vrijwilligerswerk
Contact 0595-552195
www.opewsum.nl/
theeschenkerijewsum@werkpro.nl

Beschrijving

Ewsum WerkPro biedt een beschermde werkplek voor mensen die (zeer) moeilijk leren. Onder deskundige begeleiding en in een veilige omgeving werken we in het groen of in de Theeschenkerij.

Meestal gaat het hierbij om mensen met een lichte verstandelijke beperking en mensen met een normaal IQ, maar met een aan autisme verwante stoornis. Maar daarnaast bieden wij ook plaats aan mensen die om andere redenen een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt, ouderen, langdurig werkelozen en mensen met psychische of psychiatrische problemen.

avatar