Stichting Vrienden van het Hippolytushoes

avatar

Naam Stichting Vrienden van het Hippolytushoes
Adres Hippolytushof 1
Postcode + plaats 9991 AV Middelstum   
Contact
vriendenvanhethippolytushoes.nl/
info@vriendenvanhethippolytushoes.nl

Beschrijving

Na een aantal fusies maakt het Hippolytushoes tegenwoordig met 21 andere verzorgingstehuizen in de provincie Groningen deel uit van de Zonnehuisgroep Noord en heet nu Zonnehuis Hippolytushoes.Het doel van de stichting is:

- Het bijeenbrengen van middelen

- Het besteden van deze middelen voor voorzieningen gericht op het welzijn van de bewoners van het Hippolytushoes en de omliggende zorgwoningen.