Ontmoetingspunt Eenrum

Naam Ontmoetingspunt Eenrum
Adres Oude schoolgang 3
Postcode + plaats 9967 SE Eenrum   
Contact
eenrumonline.nl/ontmoetingspunt-eenrum/
ontmoetingspunteenrum.gmail,com

Beschrijving

Het doel van het ontmoetingspunt is het aanbieden van laagdrempelige zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en andere kwetsbare groepen. Hierbij wordt gedacht aan:

- Hulpverlening op het gebied van welzijn en zorg zoals een spreekuur van het zorgloket

- Ontwikkelen van activiteiten door de Beheers Commissie waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten zoals een knutselmiddag.



Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom!!