Woonzorgcentrum Burgemeester van Julsingha

avatar

Naam Woonzorgcentrum Burgemeester van Julsingha
Adres Koningin Wilhelminapark 23
Postcode + plaats 9934 EH Delfzijl
Contact 0596635080 www.julsinghatehuis.nl/ info@julsinghatehuis.nl
Medewerkers Klik hier voor de medewerkers

Beschrijving

Woonzorgcentrum Burgemeester van Julsingha biedt ouderenzorg in alle levensfasen. Wij bieden thuiszorg in de gemeenten Delfzijl en Appingedam en in de 150 aanleunwoningen die op ons terrein gevestigd zijn en zorg binnen ons woonzorgcentrum. Dit doen wij vanuit onze visie dat de cliënt zoveel mogelijk zijn eigen leven kan blijven leven. Centraal in onze zorgvisie staat de “Zorg op Maat” gedachte:
”De cliënt/bewoner geeft richting aan zijn/haar eigen leven en de zorgverlening wordt zoveel mogelijk aanvullend op de eigen mogelijkheden aangeboden”.Aanbod WMO

Beschermd Wonen
binnen gemeente(n)
Facturatie op basis van ZINProvinciaal
Kortdurend verblijf
binnen gemeente(n)
Kortdurend verblijf Delfzijl