Gecoördineerd Ouderenwerk Winsum

Adres Trekweg naar Onderdendam 15
Postcode + plaats 9951TE Winsum   
Categorie
Contact 0595-441533
www.ouderenwerkwinsum.nl/
wjverkerk@outlook.com

Beschrijving

Het Gecoördineerd Ouderenwerk Winsum (GOW) organiseert verschillende activiteiten zoals De Dorpskamer met informatieve en ontspanningsmiddagen en twee maal per jaar een reisje. Meer Bewegen voor Ouderen is tevens een onderdeel van het GOW en daaronder valt bewegen op de stoel in de Blauwe Schuit en gym voor ouderen in de gymzaal van de Schouwerzijlstersweg.