Coöperatie Dichtbij U.A.

Adres Hereweg 120
Postcode + plaats 9725AK Groningen   
Contact 0505778886
www.cooperatiedichtbij.nl
info@dichtbij.coop

Beschrijving

Coöperatie Dichtbij is een samenwerkingsverband van ruim 200 zelfstandige zorgverleners (zzp’ers) en 80 veelal kleinschalige zorgorganisaties. Dit zijn onze leden en met elkaar bieden wij een diversiteit aan zorg en begeleiding, waaronder jeugdzorg. Samen hebben wij één missie: iedereen moet, ongeacht de zorg- of hulpvraag, veilig thuis kunnen blijven wonen, leven en sterven. Binnen de coöperatie staat samenwerking centraal. Er wordt intensief samengewerkt om zorg/begeleiding te leveren van hoge kwaliteit, van elkaar te leren en de zorg betaalbaarder en innovatiever te maken.Coöperatie Dichtbij heeft meer dan 30 jeugdzorgaanbieders aan zich verbonden die verschillende vormen van begeleiding aan kinderen en jongeren bieden.Wmo Eemsdelta & Het HogelandBeschrijving volgt


Ambulant
Gezinsbegeleiding specialistisch
Groepsbegeleiding specialistisch
Individuele begeleiding specialistisch
Individuele behandeling basis
Dagbesteding/dagbehandeling
Dagbehandeling jeugdige met sterk stagnerende ontwikkeling
Intensief ambulant
Groepsbegeleidingsprogramma jongeren met overnachting
Systeemtherapie
Logeren/Respijtzorg
Deeltijd respijtzorg voor jeugdigen met meervoudige beperkingen
Logeren hoog intensief
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)
Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt) scheidingen
Verblijf en opname
Verblijf langdurig (beschermd) wonen
Verblijf licht
Verblijf middel gezinshuis
Verblijf middel gezinshuis-plus
Verblijf middel woonhoeve
Begeleiding
Ambulante Begeleiding basis Eemsdelta/ Het Hogeland
Ambulante Begeleiding plus Eemsdelta/ Het Hogeland
Begeleiding Individueel Basis Midden-Groningen
Begeleiding Individueel Plus Midden-Groningen
Begeleiding groep/ Dagbesteding
Begeleiding Groep plus Eemsdelta/ Het Hogeland
Begeleiding Groep: belevingsgericht Eemsdelta/ Het Hogeland
Begeleiding Groep: participatiegericht Eemsdelta/ Het Hogeland
Dagbesteding Basis Midden-Groningen
Dagbesteding Plus Midden-Groningen
Activering en Participatie
Activering en Participatie
Thuis Plus
Thuis Plus
Verblijf 24 uur toezicht
Verblijf 24 uur toezicht
Verblijf met toezicht nabij en op afroep
Verblijf met toezicht nabij en op afroep
Vervoer
Vervoer
Woonbegeleiding complex
Woonbegeleiding complex


avatar