Zorggroep Stad en Ommeland

Adres Capellastraat 3
Postcode + plaats 9742 LJ Groningen   
Contact 0503188249
www.zinso.nl/
info@zinso.nl

Beschrijving

Zorggroep Stad en Ommeland biedt begeleiding vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Jeugdwet en vanuit de Wet Forensische Zorg. Zorggroep Stad en Ommeland is deskundig in het bieden van begeleiding aan mensen met een complexe en meervoudige problematiek. Vaak gaat de problematiek gepaard met een verstandelijke beperking en/of ernstige gedragsproblemen. Ook is Zorggroep Stad en Ommeland gespecialiseerd in het bieden van begeleiding aan zorgmijders en veelplegers. Daarnaast biedt Stad en Ommeland arbeidsre-integratietrajecten aan en sinds maart 2015 curatieve behandeling vanuit de zorgverzekeringwet.

Wmo Eemsdelta & Het Hogeland

Beschrijving volgt


Ambulant
Gezinsbegeleiding specialistisch
Groepsbegeleiding specialistisch
Individuele begeleiding specialistisch
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)
Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op lichtere vormen van begeleiding
Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op specialistische begeleiding en behandeling
Begeleiding
Ambulante Begeleiding basis Eemsdelta/ Het Hogeland
Ambulante Begeleiding plus Eemsdelta/ Het Hogeland
Begeleiding Individueel Basis Midden-Groningen
Begeleiding Individueel Plus Midden-Groningen


avatar