LIMOR

Adres Eemskanaal NZ 32a
Postcode + plaats 9713AB Groningen   
Contact 085 485 6000
limor.nl/
aanmeldengroningen@limor.nl

Beschrijving

LIMOR is de Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Opvang en Rehabilitatie. Wij zijn er voor mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en nergens anders terechtkunnen. Denk aan dak- en thuislozen, verslaafden, ex-gedetineerden, mensen met psychische problemen of schulden. Onze werkfilosofie vat zich samen in drie woorden: Opvangen, aanpakken, loslaten. Eerst bezweren we de crisis en creëren rust en stabiliteit. Samen met de cliënt stellen we een haalbaar actieplan op, waarna we de cliënt begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk leven zonder LIMOR. Lees meer over onze aanpak op onze website limor.nl.

Aanmelden kan via aanmeldengroningen@limor.nl of 085 – 485 60 00

WMO begeleiding van LIMOR 

LIMOR is bij uitstek een aanbieder voor specialistische begeleiding. Wij proberen ambulant zonder wachtlijsten te werken en kunnen snel starten bij crisis. De begeleiding bied maatwerk gericht op het doorbreken van de crisis, versterken van keten-samenwerking en vergroten van de zelfredzaamheid van de client. De begeleiding is flexibel qua werktijden en inzet, er kan snel op en afgeschaald worden bij crisis of een wisselende hulpvraag. Wanneer de situatie is gestabiliseerd werken wij toe naar een warme overdracht met het voorliggend veld.

Thuisplus 

LIMOR biedt in de provincie Groningen thuisplus. Dit betekend planbare en onplanbare (24/7) (BW) begeleiding op afroep voor cliënten die vanwege complexe problematiek uitdagingen ondervinden mbt zelfstandig wonen.

Momenteel is er voorthuisplus capaciteit in de gemeenten; Veendam, Eemsdelta, Midden Groningen, Oldambt,Groningen.

Housing First

LIMOR heeft in een aantal gemeenten werkafspraken Housing First.  Deze aanpak is bewezen effectief voor personen die (langdurig)dakloos zijn of vastzitten in de zogeheten ‘circel van dakloosheid’. Deze personen vallen (herhaaldelijk) uit bij zorgprogramma’s voor beschermd wonen of opvang, of de client is hier niet gemotiveerd voor.  Zij zijn wel gemotiveerd voor zelfstandig wonen. LIMOR probeert deze doelgroep regulier te huisvesten i.s.m. woningbouwcorporaties en bied intensieve begeleiding volgens de Housing First aanpak. 


Begeleiding
Ambulante Begeleiding basis Eemsdelta/ Het Hogeland
Ambulante Begeleiding plus Eemsdelta/ Het Hogeland
Begeleiding Individueel Basis Midden-Groningen
Begeleiding Individueel Plus Midden-Groningen
Activering en Participatie
Activering en Participatie
Thuis Plus
Thuis Plus
Verblijf 24 uur toezicht
Verblijf 24 uur toezicht
Verblijf met toezicht nabij en op afroep
Verblijf met toezicht nabij en op afroep
Vervoer
Vervoer
Vervoer met rolstoel
Vervoer met rolstoel
Woonbegeleiding complex
Woonbegeleiding complex


avatar