Sociaal raadsliedenwerk Het Hogeland - Winsum

Adres Meeden 3B
Postcode + plaats 9951 HZ Winsum   
Categorie Sociale contacten
Contact 0595 745090
www.mensenwerkhogeland.nl/
www.facebook.com/mensenwerkhogeland/
info@mensenwerkhogeland.nl

Beschrijving

Eigenlijk kunt u voor alle vragen op sociaal- juridisch terrein aankloppen bij BSR. Zij helpen u door te vertellen hoe wetten en regelingen in elkaar zitten, dienen aanvragen of bezwaar voor u in, schrijven brieven, adviseren hoe een probleem het beste aangepakt kan worden.

Ook helpen zij bij het invullen van formulieren of het maken van een afspraak met anderen. Zij fungeren ook vaak als klankbord, gesprekspartner of bemiddelaar.

Het Sociaal Raadswerk is onafhankelijk. De medewerkers zijn voor de uitvoering van hun werk geen verantwoording schuldig aan overheden of uitvoeringsinstanties. Al uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uw privacy wordt zo goed mogelijk gewaarborgd.

Wilt u een afspraak met de Sociaal Raadsvrouw maken dan kunt u dagelijks tussen 09.00 - en 11.00 uur bellen naar de afdeling maatschappelijk werk.Sociaal raadsvrouw: Marjon van der Veen
avatar