Pi-groep Zorg

Adres Lavendelheide 11
Postcode + plaats 9202 PD Drachten   
Contact 08007447637
www.pi-groep.eu/
groningen@pi-groep.eu
Medewerkers Klik hier voor de medewerkers

Beschrijving

Het samenstellen van de zorg en hulp wordt vastgelegd in een behandelplan en gebeurt altijd in samenspraak tussen patiënt, behandelaar en verwijzer indien nodig. Uitganspunt is dat we uitgaan van de mogelijkheden en niet alleen van de beperkingen. “Wat kun je en wat wil je bereiken?” zijn vragen die hierin een rol spelen.Betrokkenheid en motivatie van de patiënt zijn belangrijke succesfactoren en voorwaarden; “Op eigen kracht, samen met de professionals van Pi-groep werken aan het herstelproces”


Adviesbinnen gemeente(n)
Advies en ondersteuning vanuit jeugdhulpaanbieders bij complexe problematiekProvinciaal
Ambulantbinnen gemeente(n)
Gezinsbegeleiding specialistischProvinciaal
GezinsdiagnostiekProvinciaal
Groepsbegeleiding basisProvinciaal
Groepsbegeleiding specialistischProvinciaal
Individuele begeleiding basisProvinciaal
Individuele begeleiding specialistischProvinciaal
Individuele behandeling basisProvinciaal
Individuele behandeling laagfrequentProvinciaal
Individuele behandeling specialistisch lichtProvinciaal
Individuele behandeling specialistisch licht medicatiecontroleProvinciaal
Individuele behandeling specialistisch middelProvinciaal
Individuele behandeling specialistisch zwaar-zeer zwaarProvinciaal
Individuele diagnostiekProvinciaal
Intensieve ambulante of psychiatrische gezinsbehandeling Provinciaal
Intensiefbinnen gemeente(n)
Groepsbegeleidingsprogramma jongeren met overnachtingProvinciaal
SysteemtherapieProvinciaal
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)binnen gemeente(n)
Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op lichtere vormen van begeleidingProvinciaal
Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op specialistische begeleiding en behandelingProvinciaal
Verblijf en opnamebinnen gemeente(n)
Verblijf langdurig (beschermd) wonenProvinciaal
Verblijf lichtProvinciaal
Verblijfstraject kort intensiefProvinciaal
Verblijfstraject middelzwaarProvinciaal


avatar