Centrum voor Jeugd en Gezin Delfzijl

avatar

Naam Centrum voor Jeugd en Gezin Delfzijl
Adres Jachtlaan 92
Postcode + plaats 9934 JC Delfzijl   
Contact
www.cjgdal.nl/
info@cjgdal.nl

Beschrijving

U kunt bij het CJG terecht voor alle jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering, aanpak van kindermishandeling, geestelijke gezondheidszorg (Jeugd-GGZ) en zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking regelen. Daarnaast kunt u ook voor vragen over opvoeding terecht bij het CJG.

Het CJG biedt ook ondersteuning in de vorm van lichte pedagogische hulp.InloopspreekurenLocatie Gezondheidscentrum Jachtlaan:

Jeugdverpleegkudige: elke donderdag van 13:00 tot 14:30

Jeugdarts: elke 2e dinsdagmiddag van 12:30 tot 13:30Locatie Brede School:

Maatschappelijk werker: elke maandag, dinsdag en donderdag van 9:00 tot 11:00