Historische Kring Ubbega

avatar

Naam Historische Kring Ubbega
Adres Oosterstraat 12
Postcode + plaats 9771 AS Sauwerd   
Contact 050-30612 09
ubbega.nl/
gertaboonstra@planet.nl

Beschrijving

De Archiefcommissie houdt zich bezig met de opslag en beschrijving van het papieren archief van de voormalige gemeente Adorp. Het is een grootschalig project waarbij de archieven van diverse verenigingen worden beheerd, maar ook krantenknipsels, plakboeken, oude landkaarten etc. worden verzameld en gerubriceerd. De commissie werkt iedere donderdagavond in de wachtruimte van de huisartsenpraktijk te Sauwerd. Belangstellenden zijn hierbij van harte welkom.Werkgroep Oude foto’s

Werkgroep Oude KerkhovenAls u historische informatie met ons wilt delen of daarnaar op zoek bent, of als u lid wil worden, neem dan contact op met onze secretaris. Als lid ontvangt u ons tijdschrift en zijn de lezingen gratis toegankelijk. Het lidmaatschap bedraagt € 15,- per jaar. Contact[persoon: G. Boonstra-Ludden