avatar

Naam Cedin
Adres Lavendelheide 21
Postcode + plaats 9202 PD Drachten
Contact 0880200300 https://www.cedin.nl/ info@cedin.nl
Medewerkers Klik hier voor de medewerkers

Beschrijving

Geen beschrijving ingevuld

Aanbod Jeugd

Ambulant GGZ
binnen gemeente(n)
Ernstige Enkelvoudige DyslexieProvinciaal
Generalistische basis GGZ chronischProvinciaal
Generalistische basis GGZ intensiefProvinciaal
Generalistische basis GGZ kortProvinciaal
Generalistische basis GGZ middelProvinciaal
Specialistische GGZ behandeling kortProvinciaal
Specialistische GGZ DiagnostiekProvinciaal
Ambulant JH
binnen gemeente(n)
Jeugdhulp ambulant regulier gezin/systeemProvinciaal
Jeugdhulp ambulant regulier groepProvinciaal
Jeugdhulp ambulant regulier individueelProvinciaal
Jeugdhulp ambulant specialistisch gezin/systeemProvinciaal
Jeugdhulp ambulant specialistisch groepProvinciaal
Jeugdhulp ambulant specialistisch individueelProvinciaal
Inhoudelijke ondersteuning
binnen gemeente(n)
Specifieke deskundigheidsbevorderingProvinciaal
Integrale trajecten
binnen gemeente(n)
(dreigende) Thuiszitters weer naar schoolProvinciaal
IT Vroegsignalering bij ontwikkelingsproblemen jonge kinderenProvinciaal
Jeugdige met een psychische/psychosociale ondersteuningsvraag en gezins- /systeemproblematiekProvinciaal
Deze organisatie fungeert als contractpartner

Klik hier voor een overzicht van alle contractpartners jeugd

Klik hier voor een overzicht van de productcodes

Zoek naar medewerkers binnen deze organisatie