avatar

Naam Cedin
Adres Lavendelheide 21
Postcode + plaats 9202 PD Drachten
Contact 0880200300 www.cedinzorg.nl info@cedin.nl
Medewerkers Klik hier voor de medewerkers

Beschrijving

Cedin helpt kinderen en jongeren waarbij het opgroeien niet vanzelf gaat. Bij ons vind je alle kennis rond onderwijs en jeugdzorg onder één dak. In alles wat wij doen staat de driehoek kind-school-gezin centraal. Dit betekent dat ouders en school altijd bij de behandeling van een kind betrokken worden. Waar nodig geven onze gespecialiseerde onderwijs- en jeugdhulpprofessionals leerkrachten en/of ouders tips en adviezen die bijdragen aan een optimale ontwikkeling van het kind.

Je kunt bij ons terecht voor onder andere:
- Onderzoek en behandeling van dyslexie
- Kinder- en jeugdpsychiatrie
- Opvoeding en ontwikkeling
- Ziek zijn en onderwijs
- Paramedische zorg
- Thuiszitters

Daarnaast kunnen professionals uit het onderwijs bij ons terecht voor voor advies en ondersteuning in vroeg- en voorschoolse educatie (VVE), primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) en voor tijdelijke vervanging van een bestuurder, directeur, intern begeleider of leerkracht.Aanbod Jeugd

Advies
binnen gemeente(n)
Advies en ondersteuning vanuit jeugdhulpaanbieders bij complexe problematiek
Ambulant
binnen gemeente(n)
Gezinsbegeleiding basis
Gezinsbegeleiding laagfrequent
Gezinsbegeleiding specialistisch
Gezinsdiagnostiek
Groepsbegeleiding basis
Groepsbegeleiding specialistisch
Individuele begeleiding basis
Individuele begeleiding specialistisch
Individuele behandeling basis
Individuele behandeling laagfrequent
Individuele behandeling specialistisch licht
Individuele behandeling specialistisch licht medicatiecontrole
Individuele behandeling specialistisch middel
Individuele behandeling specialistisch zwaar-zeer zwaar
Individuele diagnostiek
Intensieve orthopedagogische of psychiatrische gezinsbehandeling
Dagbesteding/dagbehandeling
binnen gemeente(n)
Dagbesteding
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)
binnen gemeente(n)
Behoud van en Toeleiding naar onderwijsdeelname (deelproduct jeugdhulp)
Consultatieve en ziekenhuis kinder- en jeugdpsychiatrie
Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)
Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op lichtere vormen van begeleiding
Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op specialistische begeleiding en behandeling
Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt)scheiding
Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt)scheiding bij doorverwijzing vanuit de rechtbank
Vroegsignalering bij diffuse ontwikkelingsproblemen jonge kinderen
Vroegtijdige interventies jonge kinderen