avatar

Naam Cedin
Adres Lavendelheide 21
Postcode + plaats 9202 PD Drachten
Contact 0880200300 https://www.cedinzorg.nl/ info@cedin.nl
Medewerkers Klik hier voor de medewerkers

Beschrijving

Cedin helpt kinderen en jongeren waarbij het opgroeien niet vanzelf gaat. Bij ons vind je alle kennis rond onderwijs en jeugdzorg onder één dak. In alles wat wij doen staat de driehoek kind-school-gezin centraal. Dit betekent dat ouders en school altijd bij de behandeling van een kind betrokken worden. Waar nodig geven onze gespecialiseerde onderwijs- en jeugdhulpprofessionals leerkrachten en/of ouders tips en adviezen die bijdragen aan een optimale ontwikkeling van het kind.

Je kunt bij ons terecht voor onder andere:
- Onderzoek en behandeling van dyslexie
- Kinder- en jeugdpsychiatrie
- Opvoeding en ontwikkeling
- Ziek zijn en onderwijs
- Paramedische zorg
- Thuiszitters

Daarnaast kunnen professionals uit het onderwijs bij ons terecht voor voor advies en ondersteuning in vroeg- en voorschoolse educatie (VVE), primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) en voor tijdelijke vervanging van een bestuurder, directeur, intern begeleider of leerkracht.Info! Om de informatie actueel te houden stellen we de aanbieders in staat om de nieuwe gecontracteerde zorg 2018 in te vullen.

Aanbod Jeugd

Advies
binnen gemeente(n)
Advies en ondersteuning vanuit jeugdhulpaanbieders bij complexe problematiekProvinciaal
Ambulant
binnen gemeente(n)
Gezinsbegeleiding basisProvinciaal
Gezinsbegeleiding laagfrequentProvinciaal
Gezinsbegeleiding specialistischProvinciaal
GezinsdiagnostiekProvinciaal
Groepsbegeleiding basisProvinciaal
Groepsbegeleiding specialistischProvinciaal
Individuele begeleiding basisProvinciaal
Individuele begeleiding specialistischProvinciaal
Individuele behandeling basisProvinciaal
Individuele behandeling laagfrequentProvinciaal
Individuele behandeling specialistisch lichtProvinciaal
Individuele behandeling specialistisch licht medicatiecontroleProvinciaal
Individuele behandeling specialistisch middelProvinciaal
Individuele behandeling specialistisch zwaar-zeer zwaarProvinciaal
Individuele diagnostiekProvinciaal
Intensieve orthopedagogische of psychiatrische gezinsbehandelingProvinciaal
Dagbesteding/dagbehandeling
binnen gemeente(n)
DagbestedingProvinciaal
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)
binnen gemeente(n)
Behoud van en Toeleiding naar onderwijsdeelname (deelproduct jeugdhulp)Provinciaal
Consultatieve en ziekenhuis kinder- en jeugdpsychiatrieProvinciaal
Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)Provinciaal
Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op lichtere vormen van begeleidingProvinciaal
Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op specialistische begeleiding en behandelingProvinciaal
Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt)scheidingProvinciaal
Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt)scheiding bij doorverwijzing vanuit de rechtbankProvinciaal
Vroegsignalering bij diffuse ontwikkelingsproblemen jonge kinderenProvinciaal
Vroegtijdige interventies jonge kinderenProvinciaal