Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn

Adres Floresstraat 2/1
Postcode + plaats 9715 HS Groningen   
Categorie Sociale contacten
Contact 050 - 573 33 19
jasmijn.info
info@jasmijn.info

Beschrijving

Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn bestaat sinds maart 1987 en heeft zich van een buurtcentrum naar een stedelijk multicultureel vrouwencentrum ontwikkeld. Jasmijn is een plek waar vrouwen met verschillende achtergronden en culturen elkaar ontmoeten en waar hen de gelegenheid wordt geboden om uit hun isolement te komen en contacten op te bouwen.Jasmijn is gericht op de bewustwording van de maatschappelijke positie van vrouwen door hen te wijzen op het belang van het kunnen en durven kiezen, waar het gaat om de inrichting van het leven binnen bestaande mogelijkheden. Ook worden vrouwen attent gemaakt op aanwezige keuzemogelijkheden en ondersteund bij het maken van keuzes.Jasmijn is een veilige plek waar vrouwen met zelfgekozen activiteiten bezig kunnen zijn; een plek waar ze elkaar leren kennen en waar ze samenwerken en samen verantwoordelijkheid dragen voor hun werk, met respect en belangstelling voor elkaars geloof en cultuur.
avatar