Stichting Community Support

Adres Lübeckweg 2
Postcode + plaats 9723 HE Groningen   
Contact 0503117272
communitysupport.nl/
info@communitysupport.nl

Beschrijving

Community Support biedt praktische begeleiding op maat volgens de door ons ontwikkelde bewezen effectieve methode Community Support (zie de databank effectieve interventies van Movisie (https://www.movisie.nl/interventie/community-support)), op de plek waar het nodig is en het moment waarop het nodig is waarbij steeds het uitgangspunt is: doen wat nodig is.Community Support stelt zich ten doel om mensen zo te ondersteunen dat ze weer meer eigen kracht ervaren, de regie over hun leven weer terug krijgen en opgewassen zijn tegen de problemen van alledag. Onze coaching bestaat uit het bieden van praktische begeleiding op alle leefgebieden (bijv. gezondheid, wonen, opvoeding, sociale contacten) voor alle leeftijden. Professionals bieden alleen praktische begeleiding als het netwerk onvoldoende steun kan bieden. De coaching is in de eigen omgeving van de klant, waarbij het gehele systeem van de klant wordt betrokken. Klanten en hun netwerk hebben toegang tot hun eigen digitale dossier.


Advies
Advies en ondersteuning vanuit jeugdhulpaanbieders bij complexe problematiek
Ambulant
Gezinsbegeleiding specialistisch
Individuele begeleiding specialistisch
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)
Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op lichtere vormen van begeleiding
Begeleiding
Ambulante Begeleiding basis Eemsdelta/ Het Hogeland
Ambulante Begeleiding plus Eemsdelta/ Het Hogeland
Begeleiding Individueel Basis Midden-Groningen
Begeleiding Individueel Plus Midden-Groningen
Begeleiding Stad Groningen


avatar