Stichting Community Support

Adres Laan Corpus den Hoorn 108
Postcode + plaats 9728 JR Groningen   
Contact 0503117272
www.communitysupport.nl/
info@communitysupport.nl
Medewerkers Klik hier voor de medewerkers

Beschrijving

Community Support biedt praktische begeleiding op maat volgens de door ons ontwikkelde bewezen effectieve methode Community Support (zie de databank effectieve interventies van Movisie (https://www.movisie.nl/interventie/community-support)), op de plek waar het nodig is en het moment waarop het nodig is waarbij steeds het uitgangspunt is: doen wat nodig is.

Community Support stelt zich ten doel om mensen zo te ondersteunen dat ze weer meer eigen kracht ervaren, de regie over hun leven weer terug krijgen en opgewassen zijn tegen de problemen van alledag. Onze coaching bestaat uit het bieden van praktische begeleiding op alle leefgebieden (bijv. gezondheid, wonen, opvoeding, sociale contacten) voor alle leeftijden. Professionals bieden alleen praktische begeleiding als het netwerk onvoldoende steun kan bieden. De coaching is in de eigen omgeving van de klant, waarbij het gehele systeem van de klant wordt betrokken. Klanten en hun netwerk hebben toegang tot hun eigen digitale dossier.


Adviesbinnen gemeente(n)
Advies en ondersteuning vanuit jeugdhulpaanbieders bij complexe problematiekProvinciaal
Ambulantbinnen gemeente(n)
Gezinsbegeleiding basisProvinciaal
Gezinsbegeleiding laagfrequentProvinciaal
Gezinsbegeleiding specialistischProvinciaal
Groepsbegeleiding basisProvinciaal
Individuele begeleiding basisProvinciaal
Individuele begeleiding specialistischProvinciaal
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)binnen gemeente(n)
Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op lichtere vormen van begeleidingProvinciaal
Begeleidingbinnen gemeente(n)
Begeleiding individueel basis
Begeleiding individueel speciaal


avatar