Zorgboerderij Vossenburght

Adres Noordereinde 2
Postcode + plaats 9675 TT Winschoten   
Contact 0597672719 - 0646267
www.vossenburght.nl/
info@vossenburght.nl
Medewerkers Klik hier voor de medewerkers

Beschrijving

Zorgboerderij “De Vossenburght” ligt in een gebied vol rust en ruimte. Vanaf december 2005 zijn wij gestart met het begeleiden van mensen met een verstandelijke en/of een psychiatrische beperking op ons bedrijf. Er werken gemiddeld 8-10 medewerkers. Hierbij wordt gestreefd naar een diervriendelijke omgang en verzorging van allerlei dieren op dit bedrijf. Op onze boerderij zijn we zeer gastvrij; alles kan, maar niets moet en er is geen tijdsdruk. Uitgangspunt is dat de individuele inbreng van elke werknemer belangrijk is. Het gaat niet om de hoeveelheid werk, maar om de inzet waarmee een bijdrage wordt geleverd.


Ambulantbinnen gemeente(n)
Individuele begeleiding basisProvinciaal
Dagbesteding/dagbehandelingbinnen gemeente(n)
DagbestedingProvinciaal
Logeren/Respijtzorgbinnen gemeente(n)
Logeren laag intensiefProvinciaal
Overigbinnen gemeente(n)
Vervoer regulierProvinciaal
Verblijf en opnamebinnen gemeente(n)
Verblijf middel woonhoeveProvinciaal
Begeleidingbinnen gemeente(n)
Begeleiding individueel basis Midden-Groningen, Oldambt, Veendam, Stadskanaal
Beschermd Wonen binnen gemeente(n)
24 uurs bereikbaarheid (telefonisch bereikbaar en oproepbaar)Midden-Groningen, Oldambt
24 uurs toezicht direct aanspreekbaar op lokatieMidden-Groningen, Oldambt
Dagbesteding door eigen organisatie internMidden-Groningen, Oldambt
Facturatie op basis van ZINMidden-Groningen, Oldambt
Wonen bij de zorgaanbiederMidden-Groningen, Oldambt
Wonen in een groepMidden-Groningen, Oldambt
Wonen individueelMidden-Groningen, Oldambt
Dagbesteding binnen gemeente(n)
Dagbesteding basis Midden-Groningen, Oldambt
Activering en Participatiebinnen gemeente(n)
Activering en ParticipatieProvinciaal
Verblijf 24 uur toezichtbinnen gemeente(n)
Verblijf 24 uur toezichtProvinciaal
Verblijf met toezicht nabij en op afroepbinnen gemeente(n)
Verblijf met toezicht nabij en op afroepProvinciaal
Vervoerbinnen gemeente(n)
VervoerProvinciaal


avatar