Stichting Kulturele Kommissie Bedum

Adres Thedemastraat 38
Postcode + plaats 9781BH Bedum   
Categorie Sociale contacten
Contact 06 46066531
www.kultuurbedum.nl/
kulturelekommissiebedum@gmail.com

Beschrijving

De stichting heeft ten doel het culturele leven in de gemeente Bedum te bevorderen en daardoor dienstbaar te zijn aan het welzijn van de bevolking.

Dit willen zij bereiken door:

- Het organiseren van activiteiten op cultureel terrein in de gemeente Bedum;

- Het ontwikkelen en verstrekken van adviezen op het gebied van het cultureel terrein

- Het bevorderen van overleg tussen instellingen/personen

- Het geven van voorlichting en bemiddelen op cultureel gebied.Tevens ontvangt de stichting jaarlijks subsidie van de gemeente Bedum voor het organiseren van activiteiten zoals:

- Mooi Bedum

- Wandelvierdaagse

- Dichtersfestival voor schoolkinderen

- Activiteiten rondom de Open Monumentendag.

avatar