Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

Adres Antillenstraat 9
Postcode + plaats 9714JT Groningen   
Contact 050 3184371
www.cmzorg.nl/
info@cmzorg.nl

Beschrijving

Het Cultuur Maatschappelijk Zorgbureau (CMZorg), biedt maatschappelijke ondersteuning en specialistische begeleiding op maat aan jeugd en volwassenen met een migratie achtergrond.

CMZorg bedient clienten uit meerdere culturen, door begeleiders met dezelfde culturele achtergrond of door cultuursensitieve begeleiders. Hierdoor vinden we snel aansluiting bij de client en zijn we in staat om een culturele vertaalslag te maken.

CMZorg biedt begeleiding vanuit Wmo en/of de Jeugdwet in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en de kop van Overijssel in samnewerking met ketenpartners. Vanuit de Wmo biedt CMZorg begeleiding gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van clienten en het versterken van de verbinding met voorliggende voorzieningen.

Vanuit de Jeugdwet biedt CMZorg:

  • individuele begeleidng;
  • ouderbegeleiding;
  • opvoedondersteuning en
  • specialistische gezinsbegeleiding

De begeleiders van CMZorg spreken met elkaar meer dan 17 verschillende talen.


Categorie/Product
Ambulant
Gezinsbegeleiding specialistisch
Groepsbegeleiding specialistisch
Individuele begeleiding specialistisch
Individuele behandeling basis
Individuele behandeling specialistisch
Individuele diagnostiek
Intensieve ambulante of psychiatrische gezinsbehandeling
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)
Behoud van en Toeleiding naar onderwijsdeelname (deelproduct jeugdhulp)
Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op lichtere vormen van begeleiding
Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op specialistische begeleiding en behandeling
Categorie/ProductDirect beschikbaarLaatste bijgewerkt
Begeleiding
Ambulante Begeleiding basis Eemsdelta/ Het Hogeland
Ambulante Begeleiding plus Eemsdelta/ Het Hogeland
Begeleiding Individueel Basis Midden-Groningen
Begeleiding Individueel Plus Midden-Groningen


avatar