Overstag Uitvoering

Adres
Postcode + plaats Groningen   
Contact 0505262634
www.overstaguitvoering.nl/
info@overstaguitvoering.nl

Beschrijving

Overstag Uitvoering biedt intensieve ondersteuning aan jongeren met een meervoudige problematiek. Door een zo nodig onorthodoxe aanpak jongeren in staat te stellen grip op hun leven te (her)krijgen en zelf het heft in handen te nemen en zo zichzelf en de maatschappij niet meer in de weg te staan. Op onze woonlocaties wonen uitsluitend jongens. 


Ambulant
Individuele begeleiding specialistisch
Intensief ambulant
Groepsbegeleidingsprogramma jongeren zonder structurele overnachting
Logeren/Respijtzorg
Logeren hoog intensief
Verblijf en opname
Verblijf langdurig (beschermd) wonen
Verblijfstraject middelzwaar
Activering en Participatie
Activering en Participatie
Thuis Plus
Thuis Plus
Verblijf 24 uur toezicht
Verblijf 24 uur toezicht
Verblijf met toezicht nabij en op afroep
Verblijf met toezicht nabij en op afroep
Vervoer
Vervoer
Woonbegeleiding complex
Woonbegeleiding complex


avatar