Netwerk Den Andel

Adres Oude Dijk 71
Postcode + plaats 9956PB Den Andel   
Categorie Sociale contacten
Contact
www.denandel.nu/over-den-andel/dorpsbelangen-netwerk-den-andel/
info@denandel.nu

Beschrijving

Netwerk Den Andel is een verzamelnaam voor iedereen die met elkaar communiceert over lopende zaken in het dorp. De communicatie kan op straat plaatsvinden maar ook via telefoon, email of Facebook. Alle informatie, lopende zaken en genomen besluiten zullen te vinden zijn op het informatiebord in het dorp en de website. Over elk thema wordt een interessegroep gevormd met minimaal 2 mensen die 5 a 6 keer per jaar samen komen om over het onderwerp te praten.

De onderwerpen waar over gecommuniceerd wordt lopen uiteen van wonen en leven tot groen natuur en milieu of over de school in het dorp.