Steunpunt Vrijwilligerswerk Eemsmond

avatar

Beschrijving

Het Steunpunt ondersteunt, informeert en adviseert vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers op het gebied van vrijwilligerswerk.

Wat doet het steunpunt?
- Bemiddelen tussen vrijwilligers en organisaties
- Promoten van vrijwilligerswerk
- Belangenbehartiging door bijv.. het bieden van ondersteuning, het vrijwilligersbeleid, vrijwilligerscontracten
- Organiseren van wervingsbijeenkomsten in samenwerking met maatschappelijke organisaties
- Ondersteuning van het maatjesproject ' Veur Mekoar'