Steunpunt Vrijwilligerswerk Eemsmond

avatar

Beschrijving

Het Steunpunt ondersteunt, informeert en adviseert vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers op het gebied van vrijwilligerswerk.Wat doet het steunpunt?

- Bemiddelen tussen vrijwilligers en organisaties

- Promoten van vrijwilligerswerk

- Belangenbehartiging door bijv.. het bieden van ondersteuning, het vrijwilligersbeleid, vrijwilligerscontracten

- Organiseren van wervingsbijeenkomsten in samenwerking met maatschappelijke organisaties

- Ondersteuning van het maatjesproject ' Veur Mekoar'