Adviesraad Gehandicapten Appingedam

Beschrijving

De adviesraad gehandicapten Appingedam (AGA) heeft als doelstelling een toegankelijk Appingedam voor iedereen!De Adviesraad Gehandicapten Appingedam is een onafhankelijk overleg- en adviesorgaan, dat objectieve informatie verzamelt over de doelgroep.De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over onderwerpen, die de gehandicapten in de gemeenten aangaan. Het betreft dan met name de voorzieningen, toegankelijkheid en bereikbaarheid van gebouwen en de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met een functiebeperking.