Kennisbank

SVB PGB

onderwerpdatumreacties
Hoe kan het dat er in Mijn PGB voor gemeente budgethouders zonder bestedingen zijn, terwijl de budgethouder aangeeft dat er wel uitbetaald is?04-10-2015 0
Kan de gemeente de budgetoverzichten ook inzien?04-10-2015 0
Kan ik het dossier inzien nadat er geaccordeerd is?04-10-2015 0
Wat kan de budgethouder in haar Mijn PGB zien en doen?04-10-2015 0
Wat kan ik allemaal in Mijn PGB voor gemeenten zien en doen?04-10-2015 0
Hoe heeft het CIZ de aanlevering gedaan naar de SVB. Is er een namenlijst die de gemeenten kunnen inzien?04-10-2015 0
Welke rollen zijn er in Mijn PGB voor gemeenten?04-10-2015 0
Hoe regel ik autorisatie voor Mijn PGB voor gemeenten?04-10-2015 0
Wanneer moet een budgethouder een nieuwe zorgovereenkomst insturen en wanneer een wijzigingsformulier?04-10-2015 0
Afgekeurde zorgovereenkomsten zijn niet zichtbaar, is er nog een prullenmand?04-10-2015 0

CAK eigen bijdrage

onderwerpdatumreacties
De webpagina van het CAK kan niet worden weergegeven (Internet Explorer) 04-10-2015 0
Het extranet CAK account is ‘locked by intruder detection’04-10-2015 0
Bent u uw wachtwoord voor extranet CAK vergeten?04-10-2015 0
Inloggen op extranet lukt u niet – algemene toelichting?04-10-2015 0
Waar zijn de bestanden voor de gegevensoverdracht te vinden?04-10-2015 0
Wat is Extranet?04-10-2015 0
Wanneer vindt de bevoorschotting plaats?04-10-2015 0
Hoe behandelt een zorgaanbieder een formulier Zorguren Incorrect (ZUI)?04-10-2015 0
Hoe kan een zorgaanbieder een WZA-code aanvragen?04-10-2015 0
Hoe kan een gemeente zorggegevens aanleveren bij het CAK?04-10-2015 0

WMO - PGB

onderwerpdatumreacties
Op welke gronden kan een WMO consulent een PGB afwijzen?28-08-2015 0 

WMO - Begeleiding

onderwerpdatumreacties
Onder welke voorwaarden valt Begeleiding DBC onder de WMO of onder de ZVW?28-08-2015 0 

geen

onderwerpdatumreacties
Kan een budgethouder een budget meenemen naar een volgend jaar of volgende budgetperiode? Schuiven met budgetten dus?04-10-2015 0 
test01-10-2015 1